Εταιρειες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πιστοποίηση δικτύου χαλκού σε εταιρία.

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Τοποθέτηση & τερματισμός καλωδίωσης σε εταιρία