Αποθηκες

IP CAMERAS

Εγκατάσταση IP cameras σε αποθήκη με smart detection για άμεση αναπαραγωγή ενός event

ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εγκατάσταση καμπίνας με προστασία  IP45 σε ψυχροστάσιο αποθήκης